a411c646ff1cbf52

Po co nam ciągłe więcej? O braku umiaru i konsekwencji chciwości.

„Są ludzie nieuleczal­nie oka­lecze­ni, których chci­wość i próżność ska­ziła tak głębo­ko, że nie ma żad­ne­go spo­sobu, aby się zbliżyć do ich cho­rej duszy i zjed­nać ją so­bie.” S. Marai Miło jest się czasem...
babi

Pozwól sobie na wspomnienia…

„To bar­dzo dziw­ne, ale nap­rawdę można kochać ko­goś przez całe życie. Nieza­leżnie od te­go, jak da­leko znaj­du­je się ukocha­na oso­ba, jej wspom­nienie zaw­sze no­si się w sercu.” S. Montefiore Nie wiem,...
Labirynt

W „Labiryncie” bezradności. My moralni. O tym, czy walczyć bez skrupułów o dobro dziecka w obliczu kata?

„Mo­ral­ność jest wy­nalaz­kiem człowieka, a nie kon­sekwen­cją życia.” P. Re­mar­que O tym, że za kilka dni na wolność ma wyjść jeden taki przestępca, rozpisują się gazety i...
pod mocnym aniołem

„Pod Mocnym Aniołem”. Od człowieka do zwierzęcia. Odczłowieczeni przez alkohol.

„Deliryk prędzej ucieknie w śmierć, niż przyzna się do bezsilności wobec gorzały.” J. Pilch Alkoholizm. Broniłam się przed tym tematem długo. Bo nie lubię...
skrzydła

Jeśli urodziłeś się bez skrzydeł…

Jeśli urodziłeś się bez skrzydeł, nie rób niczego, co przeszkodzi im wyrosnąć. Coco Chanel Nie podarowało mi życie skrzydeł. Mimo to rzucam się w...
nawet-on-sic499-rozwija

Nawet papier toaletowy się rozwija. A ty?

„Nie można nikogo nakłonić do zmiany. Każdy z nas pilnuje własnej furtki do zmian, która otwiera się tylko od wewnątrz.” M. Ferguson Jak każdy...
postanowienia-noworoczne

Rachunek sumienia rocznych postanowień.

Grudzień to dla mnie czas podsumowań. Nie ma to jak porządna refleksja nad minionym czasem. Bo warto wyciągnąć wnioski i iść do przodu. W...
niebo1

Jesteś Bogiem. Tylko uświadom to sobie.

„Cóż jest warte szukanie Boga w miejscach świętych, jeśli zgubiłeś Go w swoim sercu?” A. de Mello Zaczęłam dziś odliczanie. 16 i pół dnia...
kierunek

Poszerzanie perspektywy czyli jak dowiedzieć się czegoś więcej o sobie?

„Aby nu­da była przy­jem­na, mu­si is­tnieć coś, z czym można ją porównać.” T. Pratchett Każdy z nas ma wytyczony w życiu kierunek. Idziemy. Czasami nie mamy...
wieża

Pokoleniowa męska nienawiść do ślubów

W zemście i w miłości ko­bieta jest większym bar­barzyńcą niż mężczyzna.” F. Nietzsche   Przez lata z niedowierzaniem obserwowałam szelmowskie uśmieszki mężczyzn na choćby niewinne wspomnienie moich koleżanek o...